Visitation

 Du kan få mere at vide om, hvordan du søger en plejebolig ved at kontakte Visitationen i Sundheds- og Omsorgscentret på telefon 43 59 17 71 eller på mail sundhedomsorg@htk.dk. Du kan også læse mere om visitation til en plejebolig på www.htk.dk.

 

Du kan få oplysninger om ventelister til bolig på plejecenter eller aflastningsplads ved at henvende dig til Høje-Taastrup Kommune på telefon 43 59 10 00 eller på e-mail SundhedOmsorg@htk.dk.
Birkehøj Plejecenter
Lindehaven 2
2630 Taastrup
Telefon: 43 35 42 85
Fax:
e-mail: birkehoej@htk.dk
EAN nummer: 5798008906220