Borgere/pårørende

Livskraft

Livskraft hele livet - et fælles ansvar. Indsatsen kalder vi "Livskraft et fælles ansvar", netop fordi det handler om, at nå borgerens egne mål i fællesskab med borgeren.

  • Livskraft handler om, at det giver livskvalitet at mestre eget liv og gøre de ting, som giver mening for én i dagligdagen, og det hjælper vi borgerne med.
  • Livskraft handler om at genvinde styrepinden i eget liv ved, at vi støtter og træne den enkelte til at nå egne mål og blive mere selvhjulpen.
  • Hjælp-til-selvhjælp kaldes i fagsprog rehabilitering og det går i enkelhed ud på, at vi hjælper den enkelte til at bevare, udvikle og genvinde funktionsevnen via kost og træning.

 

Mål for beboerne

Mål for beboerne