Sygefraværspolitik

Sygefravær er et fælles anliggende og berører både den sygemeldte, arbejdsopgaverne og de tilbageværende kolleger, som med færre hænder skal yde samme service til borgeren.

 

Sygefraværspolitikken beskriver forventningerne til ledernes og medarbejdernes indsats for at forebygge og håndtere sygefravær, herunder forventningerne til det fælles samarbejde om de indsatser, der igangsættes.