Om Birkehøj Plejecenter

Livskraft

Livskraft hele livet - et fælles ansvar. Indsatsen kalder vi "Livskraft et fælles ansvar", netop fordi det handler om, at nå borgerens egne mål i fællesskab med borgeren.

  • Livskraft handler om, at det giver livskvalitet at mestre eget liv og gøre de ting, som giver mening for én i dagligdagen, og det hjælper vi borgerne med.
  • Livskraft handler om at genvinde styrepinden i eget liv ved, at vi støtter og træne den enkelte til at nå egne mål og blive mere selvhjulpen.
  • Hjælp-til-selvhjælp kaldes i fagsprog rehabilitering og det går i enkelhed ud på, at vi hjælper den enkelte til at bevare, udvikle og genvinde funktionsevnen via kost og træning.

Aktiviteter

På Birkehøj Plejecenter foregår en masse aktiviteter for beboerne bl.a. fælles gymnastik, fælles højtlæsning, fælles sang, fredagsbrunch, gudstjeneste, tøndeslagning til fastelavn og meget mere. Birkehøj Plejecenters fødselsdag i juni markerer vi også.

 

Maden

Din private Kok leverer maden til Birkehøj Plejecenter.

 

Mål for beboerne

Mål for beboerne

Billeder fra Birkehøj Plejecenter

Gå til fotoalbum
Gå til fotoalbum
Gå til fotoalbum
Gå til fotoalbum
Gå til fotoalbum