Tilsyn

Der bliver hvert år ført tilsyn med plejecentrene.

 

Her kan du læse de nyeste tilsynsrapporter for Birkehøj Plejecenter:

 

Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet 2016 for Birkehøj Plejecenter

 

Tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn for Birkehøj Plejecenter

 

Tilsynsrapport fra Embedslægeinstitutionens tilsyn for Birkehøj Plejecenter

 

Fællesrapport (sammenfatning) fra Embedslægeinstitutionen for alle plejecentre i Høje Taastrup Kommune

 

Om tilsynsrapporterne

Plejecentret skal, jf. bekendtgørelse "BEK nr 228 af 03/03/2015" fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, offentliggøre de seneste tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionens (Sundhedsstyrelsen) tilsyn. Vi offentliggør også den seneste tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn.