Skip til hoved indholdet
    Hjem Aktiviteter

Aktiviteter

Vi er et levende plejehjem og har forskellige aktivitetstilbud i dagtimerne for plejehjemmets beboere.

På Birkehøj Plejehjem foregår en masse aktiviteter for beboerne bl.a. fælles gymnastik, fælles højtlæsning, fælles sang, fredagsbrunch, gudstjeneste, tøndeslagning til fastelavn og meget mere. Birkehøj Plejehjems fødselsdag i juni markerer vi også.

To gange om ugen kommer der cykelpiloter, som tager beboerne med på en cykeltur.

Rehabilitering

Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet.

Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne. Derfor tilbydes alle beboere træning og deltagelse i forskellige aktiviteter, der understøtter og vedligeholder eksisterende færdigheder.

frise

Lindehaven 2

2630 Taastrup

EAN nummer: 5798008906220

Telefon: 43 35 42 85

e-mail: birkehoej@htk.dk

Se flere kontaktinformationer