Skip til hoved indholdet
    Hjem Brugerråd og støtteforening

Brugerråd og støtteforening

På Birkehøj Plejehjem er der et bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet har indflydelse på aktiviteterne, maden og de fysiske rammer på Plejehjemmet.

Der er valg til bruger- og pårørenderådet hver 2. år ved de årlige beboer- og pårørendeaftener. Det er beboere, pårørende og brugere af huset, der kan stille op til rådet. Der er også 1 repræsentant, der er udpeget af seniorrådet. 

Medlemmer af Bruger- og pårørenderådet:

Eric (beboerrepræsentant)

Helen (beboerrepræsentant)

John (pårørenderepræsentant)

Henry (pårørenderepræsentant)

Jeanett (daglig leder a-huset)

Gitte (daglige leder b-huset)


Find flere oplysninger:

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd

Byrådet betragter plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd som et værdifuldt dialogforum, hvor bruger og pårørende informeres og inddrages i hverdagen og driften af plejehjemmene.

Kvalitetsstandarter

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har besluttet på ældre- og sundhedsområdet. Her kan du læse, hvad man kan få støtte til og hvem der kan få støtte.

Tilsyn

Der bliver hvert år ført tilsyn med plejehjemmene, som udarbejdes af Styrelsen for Patientsikkerhed og Høje-Taastrup Kommune.

Lindehaven 2

2630 Taastrup

EAN nummer: 5798008906220

Telefon: 43 35 42 85

e-mail: birkehoej@htk.dk

Se flere kontaktinformationer