Aktiviteter

Vi er et levende plejecenter og har forskellige aktivitetstilbud i dagtimerne for plejecentrets beboere.

På Birkehøj Plejecenter foregår en masse aktiviteter for beboerne bl.a. fælles gymnastik, fælles højtlæsning, fælles sang, fredagsbrunch, gudstjeneste, tøndeslagning til fastelavn og meget mere. Birkehøj Plejecenters fødselsdag i juni markerer vi også.

To gange om ugen kommer der cykelpiloter, som tager beboerne med på en cykeltur.

Rehabilitering

Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet.

Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne. Derfor tilbydes alle beboere træning og deltagelse i forskellige aktiviteter, der understøtter og vedligeholder eksisterende færdigheder.

Tegnet frise der viser byen og mennesker